Arbitraż na giełdzie – Globe Trader

Arbitraż na giełdzie – Globe Trader

MMCIS

101,000 Arbitraż na Giełdzie Papierów Wartościowych jest cechą jednej ze strategii handlowych, która niesie najniższy poziom ryzyka. Handlowcy używają handlu arbitrażowego, aby uzyskać jak najwięcej z różnicy w wartości aktywów na różnych giełdach. …